محمدجعفر جعفری لنگرودی

  • شخصیت‌ها

    محمدجعفر جعفری لنگرودی

    دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، از مفاخر و مشاهیر علم حقوق ایران، در سال ۱۳۰۲ (ش.) در لنگرود به دنیا آمد. او فقیه، مجتهد و حقوقدان ایرانی و صاحب تألیفات در زمینه حقوق و نیز ادبیات است. وی مدتی ریاست دانشکده حقوق دانشگاه تهران را بر عهده داشت؛ و در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران نقش داشت.…

    بیشتر بخوانید »
بستن
بستن