مهریه عندالمطالبه

  • نکات حقوقی

    تفاوت‌های مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

    مهر به مالی گفته می‌شود که در هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود. مهریه عندالمطالبه است؛ یعنی به‌محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک آن می‌شود و در صورت مطالبه، زوج باید آن را بپردازد. پیش‌ازاین، در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه و عدم توانایی مالی زوج، وی به…

    بیشتر بخوانید »
بستن
بستن